همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی


وقتـــی بغــــض میکـــُنی


وقتـــی دآغونــــی


وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه


دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ


انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :


"بیخـــیال" :(
تاریخ : یکشنبه 10 شهریور 1392 | 23:43 | نویسنده : a3moni | نظرات (0)