میدانی...؟

آدم های ساده

 ساده عاشق میشوند

 ساده صبوری میکنند

 ساده عشق میورزند

 ساده میمانند

 اما...

و اما سخت دل میکنند

 آن وقت که دل میکنند

 جان میدهند

 سخت میشکنند

 و

 سخت ،خیلی سخت

 فراموش میکنند

 آدم های ساده...تاریخ : دوشنبه 11 شهریور 1392 | 22:46 | نویسنده : a3moni | نظرات (0)