هیچ کس ویرانیم را حس نکــردوسعت تنهائیــم را حـس نکــرددر میان خنده هـــــای تلخ مــنگریه پنهـــانـــیم را حـــس نکرددر هجوم لحظه های بی کسیدرد بی کس ماندنم راحس نکردآن کـه با آغـــاز مــن مانوس بودلحظه پــایـانـیم را حـس نکرد تاریخ : دوشنبه 18 شهریور 1392 | 12:38 | نویسنده : a3moni | نظرات (1)