شــــاید بگــــذرم از تو امــــا
حســـــابِ لبهــــات
از تمـــامِ تـــو جـــداست
الکــــی ســــت مگــــر
مـــن از آن لبــــها
دوســـتت دارم شنیـــده امتاریخ : جمعه 7 آذر 1393 | 15:24 | نویسنده : a3moni | نظرات (0)